Usługi

Usługi i produkty dla Twojej firmy

Wspomagane projektowanie

Projekt jako całość: studium wykonalności, zaawansowane modelowanie 3D, rendering, BoM, wymiarowanie i weryfikacja.

Obliczenia – FEA

Analiza i optymalizacja pojedynczych części lub złożonych systemów z wykorzystaniem metody obliczeniowej i najnowocześniejszego oprogramowania (FEM, CDF itp.), jako czynności zintegrowane w ramach przepływu.

Pomiary i testy

Recertyfikacja sprzętu produkcyjnego, ciągła konserwacja i utrzymanie, zarządzanie testami funkcjonalnymi i testami obciążeniowymi, precyzyjne pomiary (DEA, LaserTracker), badania nieniszczące.

Zapewnienie jakości

Kompleksowa dokumentacja inżynieryjna, analiza ryzyka, instrukcje, certyfikaty Wspólnoty Europejskiej, pliki techniczne, zapewnienie jakości i zgodności.

Inżynieria produkcji

Inżynieria procesu produkcyjnego jako całości: opracowanie i optymalizacja cyklu produkcyjnego, opracowanie czasów i metod produkcji, programowanie CAM maszyn CN.

Lean Management

Continuous Improvement to planowanie procesu mającego na celu wyeliminowanie marnotrawstwa oraz zwiększenie wydajności systemu produkcyjnego poprzez określenie specyficznych problemów klienta.

Wsparcie CAD i szkolenia

Szkolenie dla techników rozpoczynających pracę z systemem CAD lub też dla projektantów ekspertów, którzy chcą pogłębić posiadaną wiedzę, zorientowanych na zdobycie wiedzy praktycznej.

Reverse Engineering

Przeprojektowywanie części, narzędzi lub maszyn, począwszy od modelu fizycznego, w celu ich ulepszenia i optymalizacji.

Budowa

Dostawa produktu, łącznie z certyfikatami i dokumentacją, zrealizowanego zgodnie z zasadami zapewnienia Jakości i Zgodności.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close